Inscriere

CURSUL AUTO
Durata cursului este de 2 săptămâni, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 8 ore de pregătire practică în poligon (pregătirea teoretică o precede pe cea practică).
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţiii pentru înscriere:
 • vârsta: 16 ani fără trei luni;
 • Apt din punct de vedere medical
 • Apt din punct de vedere psihologic - avizul poate fi obtinut de la laboratorul scolii noastre ;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătite la CEC
 • Carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)
 • Act notarial al Reprezentantului legal că este deacord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (daca e cazul).
CURSUL AUTO
Durata cursului este de:
 • 3 săptămâni când posedă permis de conducere categoria A2 cu vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Pregătirea teoretică, precede pregătirea practică.
 • 3 săptămâni când posedă permis de conducere categoria A2 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
 • 4 săptămâni când nu posedă permis de conducere, sau când poseda permis de conducere pentru alte categorii în afara de AM, A1, si A2, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţiii pentru înscriere:
 • 24 ani fără trei luni, sau vârsta 20 ani, dacă posedă categoria A2 de cel putin 2 ani ;
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de Şcolarizare eliberată de Şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la C.E.C. BANK sau la trezorerie;
 • Copii xerox: carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul).
CURSUL AUTO
Durata cursului este de:
 • 3 săptămâni, când posedă permis de conducere categoria AM cu vechime minimă de la 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
 • 4 săptămâni când nu posedă permis de conducere sau este posesor de permis de conducere pentru alte categorii în afară de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregatire practică (poligon şi traseu).
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţii pentru înscriere:
 • Vârsta: 16 ani fără trei luni ;
 • Apt din punct de vedere medical
 • Apt din punct de vedere psihologic - avizul poate fi obtinut de la laboratorul scolii noastre ;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătite la CEC
 • Carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)
 • Act notarial al Reprezentantului legal că este deacord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul).
CURSUL AUTO
Durata Cursului este de:
 • 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează
 • 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Proba teoretică precede proba practică.
 • 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează
 • 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
 • 4 săptămâni, când nu posedă permis de conducere sau are permis de conducere pentru alte categorii, în afară de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţiii pentru înscriere:
 • Vârsta: 18 ani fără trei luni;
 • Apt din punct de vedere medical
 • Apt din punct de vedere psihologic - avizul poate fi obtinut de la laboratorul scolii noastre ;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de Şcolarizare eliberată de Şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC
 • Carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul).
CURSUL AUTO
Durata cursului durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţii pentru înscriere:
 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Vârsta: 18 ani fără trei luni;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)
 • Chitanta ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau Trezorerie;
 • Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)
CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria BE durează 1 săptămână, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică. Obligaţiile cursantului:
 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
 • să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 15 minute. După 3 răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţii pentru înscriere:
 • Să posede permis de conducere categoria B.
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Vârsta: 18 ani, fără trei luni.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
 • Cerere de înscriere la examen, ''Domnule Sef Serviciu'';
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • Copie: carte de identitate şi permis de conducere.
CURSUL AUTO
Durata Cursului este de:
 • 9 săptămâni atunci când efectuează pregatirea concomitent cu cea necesară obţinerii permisului de conducere categoria B, timp în care efectuează 60 ore de pregătire teoretică şi 40 ore de pregătire practică în traseu.
 • 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu.
 • 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.
Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu. Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţii pentru înscriere:
 • VÂRSTA 21 de ani fără trei luni;
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de Şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen ''Domnule Şef Serviciu'';
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la Trezorerie
 • Copii - carte de identitate, permis de conducere.
CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică. Obligaţiile cursantului:
 •  să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
 •  să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
 •  să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 15 minute. După 3 răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţii pentru înscriere:
 • Să posede permis de conducere categoriile B şi C.
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Vârsta: 21 ani, fără trei luni.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
 • Cerere de înscriere la examen, ''Domnule Sef Serviciu'';
 • Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • Copie: carte de identitate şi permis de conducere.
CURSUL AUTO
Durata cursului este de:
 • 8 săptămâni când posedă permis de conducere categoria B, timp în care efectuează 72 ore pregătire teoretică şi 50 ore de pregătire practică în traseu;
 • 5 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime sub un an, timp în care efectuează 46 ore de pregătire practică şi 25 ore de pregătire practică în traseu.
 • 4 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime peste un an. Pregătirea teoretică precede pregătirea practică.
EXAMENUL AUTO
Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autobuzului în traseu.
INSCRIEREA LA CURSURI
Condiţii pentru înscriere:
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Vârsta: 24 ani fără trei luni;
 • Să posede categoria B, C şi/sau D1.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002 cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin(1).
DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen (Domnule Şef Serviciu);
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere;
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea taxei de examinare;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere.